Как да инсталирате шрифт?

Не можете да разберете как да изтеглите и инсталирате шрифт? Не знаете откъде да започнете? Тази страница съдържа отговорите на Вашите въпроси.

Инсталиране на шрифтове под Windows

Инсталиране на шрифтове под Windows Vista

Разархивирайте шрифта, изберете типа му – .ttf, .otf или .fon, натиснете десния бутон на мишката и изберете „Инсталирай“ от контекстовото меню.

Инсталиране на шрифтове под други версии на Windows

Разархивирайте шрифтовете и копирайте съдържанието им в папката със системни шрифтове. Най-често тя се намира в C:\Windows\Fonts или C:\WinNT\Fonts

Също така в папката с шрифтове може да се влезе през контролния панел – следвайте тези инструкции: Старт > Контролен панел > Шрифтове

Инсталиране на шрифтове под MacOS X

MacOS X разпознава TrueType (.ttf) и OpenType (.otf) шрифтове, но не разпознава PC bitmap шрифтовете (.fon).

За да инсталирате шрифт, можете да кликнете двукратно на него във файловия мениджър, след което да кликнете на бутона „Инсталирай“, който се намира точно под изгледа.

Инсталиране на шрифтове в под Linux

Трябва да копирате .ttf или .otf шрифтовете в пътя fonts:// във файловия мениджър или в папката /home/.fonts (тази папка е скрита).